Camerabewaking
voor inbraak en beveiliging

 

 

optimale bewaking en beveiliging met bewakingscamera's

Aangifte camerabewaking

Door de talloze winkeldiefstallen, inbraken, vandalisme enz... zijn beveilinging- of bewakingscamera's niet meer weg te denken uit ons leven.

Maar een klein aantal mensen die gebruik maken van camerabewaking doen een aangifte bij de Privacydommissie.

Waar moet men aan voldoen om in orde te zijn wanneer met camerabewaking wenst te gebruiken tegen winkeldiefstallen?

Vooraleer u begint met camerabewaking moet u een aangifte doen bij de Privacycommissie.

 • Vóór de ingebruikname aangeven waarvoor u de bewakingscamera(s) gaat gebruiken, de manier van opname en de manier van bewaring van de beelden duidelijk omschrijven bij de aangifte.
 • Aangifte bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Adres : Hoogstraat 139, 1000 Brussel. Tel.: 02 / 213 85 40, email : commission@privacycommission.be
 • Contact opnemen met de Commissie die u het aangifteformulier en bijhorende nota's overhandigen. Ingevuld aangifteformulier overhandigen. U ontvangt een ontvangstbewijs en factuur van de commissie wat binnen een periode van 1 maand betaald moet worden.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking of de opname van de camerabeelden is degene die het doel en de middelen voor de verwerking van de persoongegevens bepaalt. Er moet een evenwicht zijn tussen 'de bescherming van de onnemerszaak' en 'de privacy van de klant'.


Informatieplicht
De gefilmde persoon moet in kennis worden gesteld van volgende onderstaande elementen. De manier waarop deze informatie wordt verstrekt is niet bepaald maar het moet een duidelijk leesbaar bericht zijn in de directe omgeving van het opnametoestel en dat onderstaande informatie elementen bevat (bordje met de tekst 'camerabewaking ter bescherming van onze goederen' volstaat niet).

 • naam en adresgegevens van de ondernemer (of diens vertegenwoordiger)
 • doel van de camerabewaking moet voldoende duidelijk worden aangegeven bijv.: bescherming van goederen en/of personen, activiteitscontrole op de werkvloer, controle van de gewoonten van de eindgebruiker voor marketingdoeleinden.
 • het bestaan van een toegangsrecht en aanpassing van de opgenomen beelden voor de opgenomen personen
 • wie zijn de ontvangers, wie krijgt de beelden te zien?

  camera bewaking

Gebruik van de camera(s)

 • Eerbiediging finaliteitsbeginsel:
  De gebruiker moet het beoogde doel dat hij heeft doorgegeven bij de aangifte naleven. De beelden mogen dus niet gebruikt worden voor andere doeleinden. En er mogen geen overbodige beelden opgenomen worden.
 • Bewaarduur: de opgenomen beelden mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezelijking van de doeleinden waarvoor ze worden verkregen of verder verwerk worden.
 • Welk zijn de rechten van de klant (opgenomen personen): deze hebben het recht om kennis te nemen van de opgenomen camerabeelden en eventueel verwijdering of verbod op aanwending eisen.
 • Veiligheid van de beeldverwerking: er moeten gepaste veiligheidsmaatregelen genomen worden en een controle op de juistheid van de verwerkte gegevens uitgevoerd worden door de verantwoordelijke zodat geen manipulaties van de beelden mogelijk zijn.

Tips voor de plaatsing van de camera(s)

 • plaats de bewakingscamera(s) op ooghoogte en zorg ervoor dat er geen voorwerpen voorstaan die het beeld belemmeren.
 • let op voor tegenlicht en spiegelingen die de kwaliteit van de beelden kunnen verminderen
 • test regelmatig (dagelijks) de werking van uw camera's en controleer regelmatig of de camera niet beschadigd, verdraaid of afgedekt is
 • laat uw personeel weten waar de camera's hangen en op welke manier deze gebruikt worden
 • zorg ervoor dat de bewaar apparatuur op een veilige en onzichtbare plaatst staat
 • doe regelmatig een controle op de kwaliteit van de opgenomen beelden en vervang regelmatig de banden bij een analoge opname. Bij digitale opname op een harde schijf raden wij u aan om ook regelmatig een backup te nemen.

 

camerabewaking

NIEUWS (19/07/2008) :
Friturist Angelino Vandamme heeft gsm terug gekregen nadat hij de camerabewaking beelden op internet heeft geplaatst.
Klik hier voor meer info...