Camerabewaking
voor inbraak en beveiliging

 

 

optimale bewaking en beveiliging met bewakingscamera's

Camerabewaking op het werk

Wat mag de werkgever doen ?

Mag een werkgever de prestaties van zijn arbeiders controleren met een camera?

Een werkgever heeft het recht om zijn werknemers te controleren op hun arbeidsprestaties. Maar deze vorm van camerabewaking op de werkplaats kan een weerslag hebben op de privacy van de werknemers.

In 1998 is er collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad die de installatie- en toelaatbaarheids voorwaarden van camera bewaking op de werkvloer vastlegt. De werkgever is verplicht rekening te houden met deze CAO bepalingen.

De werkgever heeft enkel het recht om bewakingscamera's te installeren op de werkvloer als hij een van volgende doelstellingen nastreeft:

  1. controle van de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers
  2. als bescherming van de goederen van de onderneming
  3. arbeidscontrole werknemers
  4. controle productieproces zowel met betrekking tot de werknemers als de machines

De werkgever is verplicht om deze doelstellingen duidelijk en expliciet te omschrijven en hij mag de camerabewaking enkel invoeren als hij bovenstaande doelstellingen niet op een andere manier kan bekomen. En de camera bewaking mag ook niet overmatig zijn.

Belangrijk op te weten! Een werkgever die camerabewaking op basis van 3de doelstelling (arbeidscontrole werknemers) invoert mag zijn beslissing en beoordeling van de werknemer niet enkel baseren op de beelden die via de camerabewaking bekomen zijn.

Een werkgever heeft ook de keuze uit een tijdelijke of een permanente camera bewaking. Maar volgens de CAO is het verboden om een permanente camera bewaking uit te voeren voor arbeidscontrole (3de doelstelling) of bij de controle van het productieproces (4de doelstelling). Een permanente controle van het productieproces met betrekking tot de machines is wel toegelaten.

Er mag geen inmening in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer teweeg gebracht worden. Maar indien er toch een inmenging is dan met deze tot het minimum beperkt worden. Een permanente camera bewaking heeft tot gevolg dat iedere handeling van de werknemers gefilmd worden en dit wil de CAO absoluut tegengaan. Wanneer er zich een vertraging voordoet op een bepaalde productielijn dan mag de werkgever tijdelijk een bewakingscamera installeren om de oorzaak te kunnen achterhalen.

Welke verplichte procedure moet de werkgever volgen?

De werkgever die camerabewaking wenst toe te passen is verplicht de ondernemingsraad hiervan op de hoogte te brengen. Niet alleen vooraleer hij tot de installatie van de camera's overgaat, maar ook op het moment dat het systeem effectief van start gaat. De werkgever moet duidelijk omschrijven wat de redenis van deze camerabewaking. Ook moet hij vermelden of deze camerabewaking tijdelijk (periode vermelden) of permanent is en op welke locatie deze camera's geïnstalleerd worden. Ook moet in deze omschrijving een woordje uitleg staan over het opslaan en bewaring van de beelden enz...

 

camerabewaking

NIEUWS (19/07/2008) :
Friturist Angelino Vandamme heeft gsm terug gekregen nadat hij de camerabewaking beelden op internet heeft geplaatst.
Klik hier voor meer info...